het initiatief

 

Veiligheid op maat is een initiatief van:

Ouderen wonen langer thuis. Dit willen ouderen vaak graag zelf, maar levert ook risico’s op voor de persoonlijke veiligheid. Waar verzorgings- en verpleeghuizen onderworpen zijn aan strikte wet- en regelgeving op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor hun bewoners, geldt dit niet voor mensen thuis.

Leefsamen is het prijswinnende initiatief van AltijdThuis, NIGW (Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn) en Welzijnservices. Eind 2015 hebben wij de innovatieprijs van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant gewonnen.

Deze prijs is uitgeschreven om een oplossing te bedenken voor het bieden van hulp bij incidenten bij minder zelfredzame mensen. Wij zorgen ervoor dat u bij bepaalde situaties zoals brand, paniek, dwaling of inactiviteit geholpen wordt door uw omgeving en de hulpdiensten.

Dat doen we door bij bijvoorbeeld brand, uw sociale omgeving (buren, vrienden, familie of mantelzorger) en de hulpdiensten te informeren over uw situatie.

Samen met de gemeente Etten-Leur starten we een proef om minder zelfredzame mensen in bepaalde noodsituaties hulp te bieden. Via deze website kunt u zich, als u woonachtig bent in Etten-Leur en minder zelfredzaam bent, aanmelden.

wat is het?

 

persoonlijk veiligheidsplan

u krijgt inzicht in uw persoonlijke veiligheidssituatie. omdat voorkomen beter is dan genezen, worden uw veiligheidsrisico’s getoond en krijgt u adviezen op maat.

slimme sensoren

verbonden met het internet; de alarmering gaat naar uw mantelzorger en sociale omgeving

alarmcentrale

professionele opvolging door een alarmcentrale wanneer dit nodig is. zij hebben de juiste informatie over uw risico’s en beperkingen

 

sensoren: het basispakket

 

Het basispakket bestaat uit de volgende sensoren:

2 bewegingssensoren

2 rookmelders

2 deurcontacten

1 alarmknop

 

aanmelden

 

Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor Veiligheid op Maat. U krijgt dan informatie op welke manier u kunt deelnemen.

Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Telefoonnr.
Woonplaats
* verplichte velden
Eventueel uw bericht

U kunt ook een e-mail sturen naar aanmelden@leefsamen.nl.

 

contact

 

Wanneer u vragen / onduidelijkheden heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met ons via:
 

aanmelden@leefsamen.nl

0161-458874